ویژگی ممبران آب شیرین کن

ویژگی ممبران آب شیرین کن

ممبران آب شیرین کن بعنوان قلب سیستم RO و دیواره ای است که جداسازی جامدات محلول بوسیله آن صورت می گیرد. ویژگی ممبران آب شیرین کن RO از صفحه های نیمه تراوا و یا نفوذ انتخابی از مولکولهای آلی با زنجیره های طولانی یا پلیمرها ساخته شده که به آب اجازه عبور می دهند. این خصوصیت آبدوستی به مولکولهای آب اجازه می دهد که در ساختار غشا براحتی پراکنده شده و یا براحتی به داخل یا خارج از آن نفوذ کنند، در صورتی که عبور جامدات محلول را محدود می نمایند.

آب شیرین کن
آب شیرین کن

میزان کارایی ممبران آب شیرین کن

به طور کلی سه خصوصیت برای تعیین میزان کارایی غشا استفاده می شود:

  • سرعت جریان
  • عدم پذیرش نمک ها
  • بازیافت

سرعت پراکنده شدن مولکول های آب در غشا، سرعت نفوذ غشایی نامیده می شود و به خصوصیات غشا ( ضخامت و تخلخل ) و شرایط کارکرد سیستم ( فشار تغذیه، دما و غلظت نمک ) بستگی دارد.

این سرعت به صورت میزان جریان در واحد سطح بیان می شود. بهمین نحو، سرعتی که در آن نمک ها و یا سایر مواد محلول در غشا پراکنده می شوند، سرعت نمک نامیده می شود. سرعت نمک به تفاوت غلظت بین محلول های دو طرف غشا بستگی دارد. پس زنی نمک، که ضریب پس زنی نیز نامیده می شود، بر میزان تاثیر غشا بر حذف نمک ها از محلول اشاره دارد.

میزان نمک برگشتی برای هر یون، کمی متفاوت است و کل میزان برگشتی با تقسیم اختلاف بین میزان نمک در آب تغذیه کننده و آب شیرین تولیدی بر غلظت آب تغذیه کننده بدست می آید. نسبت آب بدست آمده به صورت آب شیرین تولیدی به آب ورودی، نسبت بازیافت یا تبدیل نامیده می شود. با افزایش بازیافت، میزان غلظت نمک در جریان برگشتی و در نتیجه، فشار اسمزی نیز افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up