پکیج تزریق مواد شیمیایی

پکیج تزریق مواد شیمیایی

پکیج تزریق مواد شیمیایی یکی از پراهمیت ترین تجهیزات در صنایع مختلف می باشد که جهت افزودن طیف وسیعی از مواد شیمیایی که دارای کاربردهای مختلفی می باشند استفاده می شود که از آن جمله می توان به مواد ضد رسوب، مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده، مواد ضد خوردگی، اسید و قلیا و در نهایت مواد ضدعفونی کننده نظیر کلر اشاره کرد.

پکیج تزریق مواد شیمیایی- پکیج های تزریق مواد شیمیایی- پکیج های تزریق -پکیج تزریق کلر- پکیج تزریق پلی الکترولیت

نخست محلول رقیق شده با آب را از ماده ی مورد نظر تهیه کرده و سپس آن را طبق نتایج آزمایشگاهی با نسبت از پیش تعیین شده به فاضلاب می افزایند. چون مقدار مصرف مواد منعقد کننده با درجه ی اسیدی pH فاضلاب بستگی دارد، دستگاه های خودکاری ساخته شده که پس از تعیین مداوم درجه ی اسیدی فاضلاب مقدار ماده ی منعقدکننده ی مصرفی را تغییر می دهد. استفاده از مواد منعقد کننده، بیشتر برای فاضلاب های صنعتی و یا فاضلاب شهرهایی که موسسات صنعتی فراوانی در خود دارند مناسب است و در این صورت گاهی از تصفیه ی زیستی صرف نظر می شود.

برخی کاربردهای پکیج تزریق مواد شیمیایی :

  • پکیج تزریق هیپوکلریت سدیم
  • پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
  • پکیج تزریق آهک
  • پکیج تزریق پلی آلومینیوم کلراید
  • پکیج تزریق پلی الکترولیت
  • پکیج تزریق اسید
  • پکیج تزریق باز

مواد شیمیایی برای تزریق باید در غلظتی که مدنظر است تهیه و مورد استفاده قرار گیرد، معمولا مواد شیمیایی آماده تزریق را برای 8 تا 12 ساعت کار تهیه می شود. مواد شیمیایی آماده شده به میزان مورد نیاز از طریق پمپ تزریق به مخزن تزریق می شود.

کلرزنی
کلرزن

مخازن تهیه مواد شیمیایی می تواند از جنس پلی اتیلن، بتن یا استنلس استیل باشد. در صورت ساخت این مخازن از مصالح بنایی باید سطوح داخلی آن ها که در تماس با مواد شیمیایی است به منظور جلوگیری از خوردگی با مواد ضدخورنده پوشیده شود.

مواد شیمیایی باید بصورتی محلول شده باشد که در حین تزریق باعث گرفتگی لوله های جریان شود.

keyboard_arrow_up