شاخص های فاضلاب

در هر شاخه از علوم به منظور بیان مفاهیم از اصطلاحات خاصی که معمولا مخفف کلمات انگلیسی هستند، استفاده می شود. در زمینه ی تصفیه فاضلاب نیز چنین اصطلاحاتی رایج است که آشنایی با مفاهیم آن، برای درک بهتر مفید می باشد.

شاخص های فاضلاب-فروش الکترولایزر TDS متر،PH متر ،ORP متر-PH متر-ORP متر-ندسین پالود صنعت نیکان در زمینه فروش PH متر،ORP متر ،NTU متر با بهترین کیفیت و برندها آماده خدمت رسانی به تمامی عزیزان وابسته به صنعت تصفیه اب و فاضلاب میباشد.
شاخص های فاضلاب

ترکیب فاضلاب

فاضلاب تقریبا 99/9 درصد آب و حدود یک دهم درصد مواد جامد را در بردارد که بخشی از آن، مواد آلی و بخش دیگر، مواد معدنی جامد به حالت محلول یا معلق در آب هستند. بوی بد فاضلاب اغلب به علت مواد آلی موجود در آن است. این مواد بیشتر قابل تجزیه ی میکروبی هستند و بعضا تجزیه ی میکروبی منجر به تولید بوی نامطبوع می شود. علاوه بر مشکل تولید بو، فاضلاب های دریافت کننده ی مدفوع انسانی و حیوانات زنده، دربردارنده ی زیستوارک های بیماریزا هستند که از نظر آلودگی محیط، به ویژه منابع آب و خاک فوق العاده اهمیت دارند.

طبق پژوهش های انجام شده، هر گرم مدفوع حدود یک بیلیون عدد اشریشیا کولی، حدود بیست میلیون عدد استرپتوکوک مدفوعی و مقادیر قابل توجهی اسپور کلوستریدیوم پرفرنژنس و نیز انواع موجودات زنده ی بیماری زای دیگر، در بر دارد. اگر چه مقدار مدفوع انسان در جوامع و نژادهای مختلف، متفاوت است ولی میانگین یک صد گرم برای هر فرد بالغ در روز مقداری است که اغلب محققین بر آن اتفاق نظر دارند.

BOD

BOD مخفف Biochemical Oxygen Demand یا (اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی) است و اشاره به میزان اکسیژنی دارد که باید در اختیار باکتری های هوازی قرار بگیرد تا آن ها بتوانند مواد آلی موجود در فاضلاب را که قابل تجزیه ی بیولوژیکی هستند، تجزیه و تثبیت کنند.

بنابراین BOD یک آلوده کننده نیست بلکه بیانگر میزان و شدت آلودگی است و هر قدر، مقدار این عدد بالاتر باشد، نشانگر آن است که فاضلاب دارای مواد آلی بیشتری بوده و در نتیجه تصفیه ی آن مشکل تر است. مقدار BOD برحسب میلی گرم در لیتر بیان می شود که میلی گرم اکسیژنی را که باید به ازای هر لیتر فاضلاب تامین شود، بیان می کند.

معمولا در طراحی فرآیند تصفیه، BOD5 (بی.او.دی.پنج روزه ) به کار می رود و نشانگر مقدار اکسیژنی است که باکتری ها در پنج روز اول مصرف می کنند.

این مقدار تقریبا معادل 68 درصد BOD کل است که در آزمایشگاه تعیین می شود. معمولا در فاضلاب صنایع غذایی مقادیر بالایی BOD مشاهده می شود. به عنوان نمونه BOD فاضلاب کارخانه های الکل سازی حدود 40 هزار میلی گرم در لیتر گزارش شده که این عدد نشان دهنده ی غلظت بالای مواد آلی قابل تجزیه ی بیولوژیکی فاضلاب و نیاز به تامین اکسیژن فراوان برای تصفیه ی آن است.

COD

COD مخفف Chemical Oxygen Demand یا اکسیژن مورد نیاز فعل و انفعال شیمیایی است و به میزان اکسیژنی اشاره می کند که به صورت شیمیایی برای اکسیداسیون مواد آلی موجود در فاضلاب مصرف می شود.

تفاوت BOD با COD در این است که BOD شاخصی از مواد آلی قابل تجزیه ی بیولوژیکی است، در حالی که COD شاخص کل ترکیبات آلی موجود در فاضلاب است، یعنی مواد آلی غیرقابل تجزیه ی بیولوژیکی را نیز در بر می گیرد، بهمین دلیل معمولا مقادیر COD بیشتر از BOD است.

در فاضلاب شهری نسبت COD به BOD معمولا عددی نزدیک به 2 است، هر قدر که این نسبت بالاتر رود، نشان می دهد که فاضلاب دارای مواد پیچیده ی آلی است. معنای این موضوع، آن است که در فرآیند تصفیه، باید تصفیه ی شیمیایی مقدم بر تصفیه ی بیولوژیکی باشد.

TSS

TSS مخفف Total Suspended Solids یا کل جامدات معلق بوده و بر میزان مواد معلق موجود در فاضلاب که معمولا از طریق ته نشینی ثقلی قابل حذف هستند، اشاره دارد.

مواد معلق فاضلاب شامل مواد معدنی مثل شن و ماسه و مواد آلی مثل ریزه های گوشت و نخود و … است. در صورتی که میزان TSS فاضلاب بالا باشد، باید واحد ته نشینی را برای حذف این مواد در نظر گرفت. بعنوان یک شاخص ، میزان TSS فاضلاب شهری در حدود 300 میلیگرم در لیتر است.

جامدات معلق به دو بخش جامدات معلق قابل ته نشینی و غیر قابل ته نشینی تقسیم می شوند.

TDS

TDS مخفف Total Dissolved Solids یا کل جامدات محلول بوده و برای بیان میزان مواد محلول در فاضلاب به کار می رود.

جامدات محلول شامل آنیون ها و کاتیون ها مثل کلرور، سولفات، سدیم، پتاسیم، نیترات ، بی کربنات، بی کربنات و فسفات و … است. سنجش میزان TDS در فاضلاب اگر چه بعنوان یک فاکتور مهم مطرح نیست ولی اطلاع از میزان TDS در استفاده ی مجدد از پساب برای مصارف کشاورزی دارای اهمیت است زیرا بعضی از گیاهان نسبت به بالا بودن آن در آب و خاک دارای حساسیت هستند.

DO

DO مخفف Dissolved Oxygen یا مقدار اکسیژن محلول موجود در فاضلاب شهری، نمایشگر قدرت تصفیه ی طبیعی و خود به خودی فاضلاب است.

مقدار اکسیژن محلول در فاضلاب نباید از 1/5 میلی گرم در لیتر کمتر شود.

BOD, COD, DO, TDS, TSS, ترکیب فاضلاب, تصفیه فاضلاب, تصفیه فاضلاب بهداشتی, شاخص های فاضلاب
نوشتهٔ پیشین
روش های تصفیه فاضلاب
نوشتهٔ بعدی
مشخصات فاضلاب

keyboard_arrow_up