مراحل مختلف تصفیه آب شیرین کن

تصفیه مقدماتی:

تصفیه مقدماتی در آب شیرین کن به منظور استفاده بهینه از غشاها و افزایش زمان کارکرد غشا انجام می یگرد و در طی این عملیات آب را آماده عبور از روی غشا می نمایند.

این عملیات عبارت است از:

جداسازی ذرات جامد معلق موجود در آب ورودی

مواد معلق و کلوئیدی موجود در آب سبب گرفتگی غشا می شود. برای این منظور آب از روی صافی های کارتریج میکرونی عبور داده می شود.

حذف میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها همانند باکتری ها می توانند موجب گرفتگی غشا شوند. حتی در برخی موارد نیز آنزیم های ترشح شده از میکروارگانیسم ها بر روی غشاها، اثر تخریبی دارند. بنابراین لازم است آب تغذیه پیش از عبور از روی غشا به وسیله تابش ماورابنفش و یا کلرین ضدعفونی گردد.

تنظیم pH

تنظیم pH آب به منظور افزایش عمر غشا و جلوگیری از رسوب نمودن برخی از املاح، امری ضروری است. عمر مفید غشاها در pH نامناسب به دلیل هیدرولیز شدن به مقدار زیادی کاهش می یابد. pH مناسب برای غشاهای پلی آمید بین 4-11 می باشد، در حالیکه برای غشاهای سلولز استات بین 4/5-6/5 است.

تنظیم دما

برای حفاظت غشا باید دمای آب تغذیه در زمانه ای مختلف در حد 20 تا 25 درجه سانتی گراد کنترل شود. بیشترین دمای مجاز برای پلی آمید 35 درجه سانتی گراد و برای غشاهای سلولز استات 30 درجه سانتی گراد است. دمای بالا در pH نامناسب سرعت هیدرولیز غشا را افزایش می دهد.

کنترل عوامل رسوب کننده

مواد اکسید شونده همانند اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، منگنز و سیلیس می توانند در طی فرآیند املاح زدایی، با رسوب نمودن روی غشا مشکلاتی را بوجود آورند و در نتیجه کارایی غشا را کاهش دهند. ترکیب هگزا متافسفات را می توان برای کنترل این عوامل رسوب کننده، مورد استفاده قرار داد.

افزایش فشار

آب تغذیه پس از انجام تصفیه مقدماتی بوسیله یک پمپ فشرده شده تا پتانسیل عبور از غشا را دارا باشد. حداکثر فشار مجاز برای غشاهای پلی آمید 28atm و برای سلولز استات 60atm با توجه به تجهیزات مورد استفاده می باشد. یک شیر کنترل به منظور تنظیم فشار مورد استفاده قرار می گیرد. برای آب های با TDS بالا که نیاز به تامین فشار بالاست، لازم است غشا از جنس استات سلولز انتخاب گردد.

keyboard_arrow_up