لاگون تصفیه فاضلاب

لاگون تصفیه فاضلاب حوضچه خاکی یا بتنی است که با عمق معینی که در انواع لاگون ها متفاوت است با بهره گیری از آتمسفر – نور خورشید به منظور توسعه فعالیت الگهای سبز از طریق فتوسنتز و تولید اکسیژن کافی برای فغالیت های حیاتی تصفیه فاضلاب، عمل تصفیه را انجام می دهد.

در حقیقت در اثر فعل و انفعالات تجزیه مواد آلی به منظور تصفیه فاضلاب در لاگون همواره موازنه معقولی بین باکتری ها و مواد آلی فاضلاب به وجود می آید. فعل و انفعالات تصفیه فاضلاب در لاگون به مراتب پیچیده تر از سایر روشهای تصفیه فاضلاب است ولی عوامل موثر در این فعل و انفعالات که مهمترین آنها باکتری های غیرهوازی و هوازی می باشد در روش های مدرن تصفیه و لاگون مشترک است.

بعنوان مثال همانطور که در روشهای تصفیه هوازی فعالیت باکتری ها در حضور اکسیژن محلول باعث اکسیده شدن آلوده کننده های فاضلاب می گردد، و در روش های مدرن تصفیه اکسیژن مورد نیاز از طریق هوادهی به فاضلاب تزریق می شود، در تصفیه از طریق لاگون نیز اکسیژن محلول عامل مهم فعالیت باکتری های هوازی است، منتهی این اکسیژن از طریق تماس سطح لاگون با اتمسفر و فعل و انفعالات فتوسنتز الگهای سبز داخل لاگون در برابر نور خورشید تامین خواهد شد.

در لایه های زیرین لاگون که نمی تواند متاثر از نفوذ نور خورشید یا اکسیژن اتمسفر باشد باید انتظار داشت فعل و انفعالات مثل متان، آمونیاک، فسفین، هیدروژن سولفوره اغلب توام با پیدایش بوهای نامطبوع هستند.

انواع لاگون تصفیه فاضلاب

انواع لاگون ها:

  • لاگون بی هوازی
  • لاگون هوازی
  • لاگون دوزیستی یا اختیاری
  • لاگون هوادهی

لاگون های نوع 3 و 3 می توانند بدون هوادهی یا با هوادهی باشد. ممکن است در تصفیه فاضلاب برای تصفیه کامل و داشتن فاضلاب تصفیه شده ای که در تخلیه به محیط زیست مشکلاتی به بار نیاورد از چندین عددلاگون مختلف به طور سری استفاده شود، در این صورت قسمت اعظم حذف و متلاشی شدن آلودگی ها در لاگون اول و دوم انجام شده و ممکن است لاگون سوم برای زلال سازی به کار رود.

عمق لاگون های غیرهوازی 0/9 تا 2 و 5 و 7 متر انتخاب می شود و چون در عمق های زیرین آن نور خورشید نمی تواند فتوسنتز انجام دهد و اکسیژن گیری از اتمسفر فقط در لایه بسیار نازک آن انجام می گیرد و لذا بیشتر فعل و انفعالات اکسیداسیونی در این لاگون غیرهوازی است و چون ممکن است بوهای ناشی از این فعل و انفعالات ساکنین نزدیک لاگون را ناراحت کند لذا حداقل فاصله این لاگون ها را از آخرین نقطه مسکونی 4 کیلومتر نوشته اند چون فاضلاب تصفیه شده با لاگون های غیرهوازی اغلب در حدی نیست که به محیط زیست تخلیه شود، به ندرت از این لاگون ها به تنهایی برای تصفیه فاضلاب استفاده می نمایند.

بار سطحی این لاگون ها که مقدار کیلوگرم BOD که در هر هکتار در روز تصفیه می شود بسیار کم است لذا سطح خیلی زیادی از زمین توسط لاگون غیرهوازی اشغال خواهد گردید.

در لاگون هوازی که اغلب عمق آن یک متر تا 1/5 متر و بعضا حداکثر 2/5 متر انتخاب می شود سعی بر این است که حداکثر تولید و تکثیر الگ های سبز که در بالا بردن غلظت اکسیژن محلول به لاگون نقش مهمی دارند انجام گیرد، چون نور خورشید نیز می تواند تا 1/5 متر در این لاگون نفوذ نماید می توان قبول کرد که اکسیژن محلول تقریبا تا عمق 1/5 متری این لاگونها در هنگام روز به میزان کافی برای فعل و انفعالات حیاتی تصفیه فاضلاب موجود است. لاگون هوازی با راندمان حدود 80% در کاهش BOD و 99 درصد کاهش عوامل بیماریزا موثر است و اغلب توام با لاگون زلال ساز به طور سری به کار برده می شود.

عوامل موثر در فعالیت لاگون

مهمترین عوامل موثر در فعالیت لاگونها عبارتند از:

  1. عوامل فیزیکی مثل عمق لاگون، تعداد و اندازه، زمان توقف فاضلاب در لاگون، درجه حرارت، میزان نور، اثر باد و میزان اختلاط فاضلاب در لاگون
  2. عوامل شیمیایی مانند وجود کربن آلی، ازت، فسفر، نیترات،pH، ترکیبات گوگردی و مواد سمی
  3. عوامل بیولوژیکی مثل باکتری های هوازی، باکتری های مولد اسیدهای آلی باکتری های تولید متان، باکتری های گوگردی، عوامل بیماری زا، الگ ها، پلانکتونها

عمق لاگون اثر زیادی در میزان نفوذ نور که عامل مهم تولید اکسیژن محلول است دارد، به ندرت عمق لاگون های هوازی و اختیاری را از 1/5 تا حداکثر 2 متر زیادتر انتخاب می کنند.

حرارت عامل مهمی در فعالیت های هوازی است. حرارت مناسب برای عوامل بیولوژیکی دیاتومه لاگون 18 تا 30 درجه سانتیگراد است. این حرارت برای الگ های سبز 30 تا 35 درجه سانتیگراد تعیین شده است و برای الگ های آبی حرارت مناسب 35-40 درجه سانتیگراد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up