بهره برداری آب شیرین کن

نکات مهم در بهره برداری آب شیرین کن:

RO
بهره برداری آب شیرین کن
 • فیلترهای شنی در سیستم های آب شیرین کن به منظور حذف مواد معلق و کلوئیدی به کار گرفته می شود. فیلترهای شنی متداول از سه طبقه زیر تشکیل شده اند:
  1- لایه های زیرین دارای اندازه ذرات mm 3-2
  2-لایه میانی دارای اندازه ذرات 0.8-1/2 mm
  3-لایه بالایی دارای اندازه ذرات 0/4-0/8 mm
 • غالبا به آب ورودی فیلتر شنی، به میزان 0/003 % وزنی منعقد کننده تزریق می گردد.
 • برای حذف میکروارگانیسم ها، کلرین به میزان 0/002% وزنی تزریق می شود.
 • به منظور حذف اکسیژن و کلرین اضافی، سدیم سولفیت به میزان 0/001% وزنی تزریق می گردد.
 • هرگاه اختلاف فشار آب ورودی و خروجی فیلترها به حدود 0/5 اتمسفر رسید، شستشوی معکوس لازم می شود.
 • برای اطمینان از حذف کامل کلرین باقیمانده در آب از فیلتر کربن فعال استفاده می گردد.
 • پرده های سیستم آب شیرین کن در مقایسه با انواع دیگر شیوه های فیلتراسیون فشرده ترند، لذا کیفیت تصفیه بالاتر، لکن خطر آسیب دیدگی ممبران ها نیز افزایش می یابد.
 • فشار پمپ تغذیه باید به اندازه ای باشد که آب بتواند از غشا با بازدهی 90% عبور نماید.
 • وجود فشار استاتیک به پرده ها آسیب می رساند.
 • اختلاف فشار ورودی و خروجی مراحل مختلف بهره برداری، نباید از حد مجاز بیشتر شود.
keyboard_arrow_up