مشکلات ته نشینی در تصفیه ی فاضلاب به روش لجن فعال

مشکلات ته نشینی و فرار جامدات در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

مشکلات ته نشینی در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ممکن است فقط به دلیل یک وضعیت بهره برداری نظیر رشد نامطلوب ارگانیسم های رشته ای، یا در اثر شرایط متنوع بهره برداری نظیر بروز همزمان رشد نامطلوب ارگانیسم های رشته ای و حضور ذره های لخته ی ناشی از فقر مواد مغذی و کف ایجاد شده باشد.

این شرایط بهره برداری شامل رشد نامطلوب ارگانیسم های رشته ای، ذرات لخته ی ناشی از فقر مواد مغذی و نیترات زدایی می باشند.

برای تعیین شرایط بهره برداری مسبب مشکلات ته نشینی و فرار جامدات از فرآیند لجن فعال ممکن است چک لیست شاخص های موجود در جداول زیر مورد استفاده قرار بگیرند. هرچقدر تعداد شاخص های تیک خورده برای هر وضعیت بهره برداری ایجاد کننده ی مشکلات ته نشینی و فرار جامدات بیشتر باشد، احتمال رخ دادن آن وضعیت در فرآیند لجن فعال بیشتر است.


جدول 1- شاخص های شرایط بهره برداری مسبب رشد نامطلوب رشته ای
اگر قابل کاربرد استشاخص
وفور ارگانیسم های رشته ای در حال رشد در ذرات لخته
وفور ارگانیسم های رشته ای کوتاه گسترش یافته به درون محلول فاضلاب
وفور ارگانیسم های رشته ای شفاف
حضور قابل توجه پل زنی بین لخته ای
حضور قابل توجه تشکیل لخته ی گسسته
فراوانی نسبی ارگانیسم های رشته ای در حد 4,5 یا 6

جدول 2-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب ذرات لخته ی ناشی از فقر مواد مغذی
اگر قابل کاربرد استشاخص
کف سفید مواج در سن پایین
کف خاکستری چرب در سن بالای لجن
رنگ آمیزی معکوس جوهر چینی مثبت
رشد قابل توجه ارگانیسم های رشته ای دچار فقر مواد مغذی
رضایت بخش نبودن مقدار نیتروژن و فسفر در پساب مایع مخلوط صاف شده در طول شرایط بارگذاری حداکثر

جدول 3-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب نیترات زدایی
اگر قابل کاربرد استشاخص
کاهش غلظت نیترات در طول زلال ساز ثانویه
افزایش قلیائیت یا PH در طول زلال ساز ثانویه
بالا آمدن توده های بزرگ جامدات تیره در زلال ساز ثانویه
بالا آمدن حباب های فراوان در زلال ساز ثانویه
کاهش نیتریت و نیترات در طول زلال ساز ثانویه
کاهش پتانسیل تعادلی اکسیداسیون - احیا در طول زلال ساز ثانویه

جدول 4-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب ذرات لخته ی شکسته
اگر قابل کاربرد استشاخص
وفور تک یاخته های مژه دار شکسته شده
وجود مقدار قابل توجه یا بیش از حد رشد پراکنده
غالب شدن ذرات لخته ی کوچک و دارای اشکال نامنظم

جدول 5-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب ذرات لخته ی پراکنده
اگر قابل کاربرد استشاخص
پریاخته های پراکنده
مقدار قابل توجه یا بیش از حد رشد پراکنده
فعالیت کم یا عدم فعالیت تک یاخته ها و پریاخته ها
غالب شدن ذرات لخته ی کوچک دارای اشکال نامنظم

جدول 6-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب ذرات لخته ی متراکم و فلزات سنگین
اگر قابل کاربرد استشاخص
تولید نیتریت در پساب مایع مخلوط
ذرات لخته ی متراکم و بیضی شکل
غلظت بالاتر از انتظار نیتروژن و فسفر در پساب مایع مخلوط صاف شده در طول شرایط بارگذاری حداکثر
جایگزینی گروه های غالب تک یاخته ای با آمیب ها و تاژکداران
مقدار قابل توجه یا بیش از حد رشد پراکنده
فعالیت کم یا عدم فعالیت تک یاخته ها و پریاخته ها

جدول 7-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب غلظت پایین اکسیژن محلول
اگر قابل کاربرد استشاخص
رشد قابل توجه ارگانیسم های رشته ای که در غلظت های پایین اکسیژن محلول تکثیر می یابند
وفور تک یاخته های مژه دار پایه دار، شناور آزاد
جایگزینی گروه های غالب تک یاخته ای با آمیب ها و تاژکداران
مقدار قابل توجه یا بیش از حد رشد پراکنده
فعالیت کم یا عدم فعالیت تک یاخته ها و پریاخته ها
غالب شدن ذرات لخته ی دارای رنگ آمیزی ضعیف متیلن بلو

جدول 8-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب سن پایین لجن
اگر قابل کاربرد استشاخص
غالب شدن آمیب ها و تاژکداران
کف سفید مواج
مقدار قابل توجه یا بیش از حد رشد پراکنده
غالب شدن ذرات لخته ی دارای رنگ آمیزی ضعیف متین بلو

جدول 9-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب فرار ذرات لخته از طریق افزایش سن لجن
اگر قابل کاربرد استشاخص
بروز پدیده ی پودر ( خاکستر ) شدن
بروز پدیده ی توده ای شدن
غالب شدن لخته های نوک سوزنی و لخته های ریز
غالب شدن لخته های پراکنده

جدول 10-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب تخلیه ی ناگهانی BOD محلول
اگر قابل کاربرد استشاخص
غالب شدن ذرات لخته ای با هسته سفت و پیرامون ( محیط ) ضعیف
مقدار قابل توجه یا بیش از حد رشد پراکنده

جدول 11-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب لخته ی لزج یا رشد ژلاتینی
اگر قابل کاربرد استشاخص
کف سفید مواج
مقدار قابل توجه رشد ژلاتینی بی شکل ( نامنظم)
مقدار قابل توجه رشد ژلاتینی انگشت مانند

جدول 12-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب افزایش MLVSS
اگر قابل کاربرد استشاخص
افزایش قابل توجه درصد MLVSS
غالب شدن ذرات لخته ی دارای رنگ آمیزی ضعیف متیلن بلو

جدول 13-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب ذرات لخته ی کلوئیدی
اگر قابل کاربرد استشاخص
غالب شدن ذرات لخته ی دارای رنگ آمیزی ضعیف متیلن بلو

جدول 14-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب دمای بالا یا پایین
اگر قابل کاربرد استشاخص
کاهش تعداد تک یاخته ها و پریاخته ها
فعالیت کم یا عدم فعالیت تک یاخته ها و پریاخته ها
غالب شدن ذرات لخته ی دارای رنگ آمیزی ضعیف متیلن بلو

جدول 15-شاخص های شرایط بهره برداری مسبب تولید و تجمع کف و کفاب
اگر قابل کاربرد استشاخص
به وجود آمدن کف سفید مواج در اثر افزایش قلیائیت
به وجود آمدن کف سفید مواج در اثر کمبود مواد مغذی ( لجن جوان )
به وجود آمدن کف سفید مواج در اثر دوز بیش از حد دوز پلیمر کاتیونیک
به وجود آمدن کف سفید مواج در اثر لخته ی لزج یا رشد ژلاتینی
به وجود آمدن کف خاکستری چرب در اثر کمبود مواد غذایی ( لجن پیر )
به وجود آمدن کف مربوط به مواد فعال سطحی در حضور سمیت
به وجود آمدن کف مربوط به مواد فعال سطحی در اثر MLVSS نسبتا پایین
به وجود آمدن کف مربوط به مواد فعال سطحی در اثر تخلیه ی ناگهانی ( لحظه ای ) صابون ها یا شوینده ها
به وجود آمدن کف لزج به رنگ قهوه ای شکلاتی توسط ارگانیسم های رشته ای تولید کننده ی کف
کف لزج قهوه ای یا تیره در حضور بیش از حد FOG
مشکلات ته نشینی در تصفیه فاضلاب, مشکلات ته نشینی در لجن فعال, مشکلات فرار لجن در تصفیه فاضلاب
نوشتهٔ پیشین
کلرزنی
نوشتهٔ بعدی
مشکلات بهره برداری لجن فعال

نتیجه‌ای پیدا نشد.

3 دیدگاه. پیغام بگذارید

 • عالی و مفید.. من دوازده ساله بهره بردار لجن فعالم ولی همه علمم تجربی بود .. چن روز بود با مشگل ته نشینی مواجه بودم که احتمال زیاد با این مقاله حل میشه.. ممنون از گرد اورندگان و زحمت کشان ..
  ایشالله حل بشه جبران کنیم..
  09354145490

  پاسخ
 • التفات شارقی
  اکتبر 8, 2023 9:09 ق.ظ

  ممنون از مطالب خوبتان بسیار مفید بود.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up