سپتیک تانک

سپتیک تانک

به طور کلی پیش تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک ساده ترین و ارزان ترین نوع روش طبیعی تصفیه است و تصفیه ی مکانیکی که همان ته نشینی فاضلاب سنگین محسوب می شود و تصفیه ی زیستی را که همان تجزیه ی فاضلاب با کمک باکتری های بی هوازی است، هم زمان انجام می دهد.

مطالب مهمی که در استفاده از سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب باید مورد توجه باشد به شرح زیر هستند:

 1. چون اعمال تصفیه در سپتیک تانک بی هوازی هستند و در اثر تجزیه بی هوازی همیشه مقادیر گاز کربونیک و سایر گازهای نسبتا بدبو متصاعد می شود برای خروج این گازها باید سپتیک تانک مجهز به لوله تهویه با قطر حداقل 100 میلی متر باشد.
 2. به منظور تمیز کردن احتمالی سپتیک تانک تعبیه آدم رو در آن ضروری است.
 3. هیچ ماده ضدعفونی کننده ای نباید به داخل سپتیک تانک وارد شود.
 4. در موقع تخلیه لجن سپتیک تانک کلیه لجن های قدیمی را نباید از آن خارج ساخت.

طرز کار سپتیک تانک

طرز کار سپتیک تانک به این صورت است که فاضلاب دفع شده از خروجی لوله های وسایل بهداشتی پس از ورود به انبار سپتیک به علت کاهش سرعت جریان قسمتی از مواد معلق و مواد سنگین آن ته نشین می شود و به صورت لجن در کف انبار سپتیک تانک قرار می گیرد، سپس با کمک باکتری های بی هوازی که فعال شده اند، شروع به تجزیه ی مواد آلی موجود در فاضلاب می کنند و می توان گفت لجن فاضلاب را هضم می کنند.

مهمترین عاملی که موجب انتخاب یک تصفیه خانه کوچک می شود، عبارت از کم بودن جمعیتی است که فاضلاب آن ها به تصفیه خانه می رسد. بجز عامل اصلی یعنی کمی جمعیت، ممکن است علل دیگری نیز که در زیر نامبرده می شوند موجب کوچک انتخاب کردن طرح تصفیه خانه شوند:

 1.  عدم نیاز به تصفیه ی کامل فاضلاب

  گاهی ممکن است به علت وجود منبع های طبیعی یا ظرفیت تصفیه ی زیاد مانند رودخانه های بزرگ و یا دریا بتوان از ایجاد بعضی یکان های تصفیه خانه خودداری و در هزینه ی سرمایه گذاری نخستین صرفه جویی کرد. در این صورت فاضلاب را به صورت ناقص تصفیه کرده و بقیه ی روند تصفیه را به عهده یمنبع های طبیعی نامبرده می گذارند.

  سپتیک تانک- سپتیک - ساخت سپتیک - سپتیک پالود - پالود- پالود صنعت- پالود صنعت نیکان- مهندسین پالود صنعت-

 2. علل اقتصادی

  در بعضی موارد ممکن است به علت عدم امکان مالی و نیاز اجتناب ناپذیری به صرفه جویی، موقتا از ساختن چند واحد تصفیه خانه صرفه جویی کرد و بدین صورت ساختمان تصفیه خانه را برای مدتی کوتاه کوچک ساخت.

 3. نوع آلودگی فاضلاب

  برای تصفیه فاضلاب های صنعتی ممکن است به علت نوع آلودگی تنها نیاز به ایجاد چند واحد برای تصفیه خانه شود و ساختمان آن کوچک طراحی شود.
  سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه ی تک واحدی است که تصفیه ی مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه ی زیستی (میکروبیولوژیکی) با کمک باکتری های بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد.سپتیک تانک از انباره ای سرپوشیده که معمولا با بتن آرمه و در ابعاد کوچک آن به صورت پیش ساخته در کارخانه، با مواد پلاستیکی تهیه می شود.

فاضلاب پس از ورود به انباره و به علت کاهش سرعت جریان آن، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می رود. درجه ی آلودگی فاضلابی که از سپتیک تانک بیرون می رود تقریبا معادل درجه ی آلودگی فاضلاب بیرون آمده از استخرهای ته نشینی نخستین است.

مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف سپتیک تانک با کمک باکتری های بی هوازی هضم می شود.به طوریکه سپتیک یک یا دو بار در سال نیاز به خالی کردن دارد. سپتیک تانک برای تصفیه ی فاضلاب یک ساختمان و یا مجتمعی از چند ساختمان مسکونی به کار می رود.

محاسبه حجم سپتیک تانک

در طرح سپتیک تانک ها کوشش می شود که با توجه به میانگین فاضلاب در شبانه روز ، مدت زمان توقف 24 ساعت انتخاب شود.در سپتیک تانک های بزرگ مدت زمان توقف می تواند تا 4 ساعت کاهش یابد.
برای اینکه سپتیک تانک ها با بازده بهتری کار کنند باید به نکات زیر توجه شود:

 1. هیچگونه ماده ی گندزدایی نباید به درون سپتیک وارد کرد زیرا موجب از بین رفتن باکتری های تصفیه کننده ی فاضلاب می شود.
 2.  در فاصله ی زمانی لازم باید لجن جمع شده در کف سپتیک تانک را بیرون آورد.
 3. هنگام خالی کردن سپتیک تانک ها نبایستی تمام مواد لجنی را بیرون آورد زیرا وجود ته مانده ی لجن در سپتیک کار دوباره آن را بهبود می بخشد.

دفع فاضلاب تصفیه شده سپتیک تانک

مهمترین فرم دفع فاضلاب تصفیه شده به وسیله سپتیک تانک یکی از سه روش زیر است:

 1. در زمین های با نفوذپذیری زیاد با ایجاد ترانشه ای به عمق 45 سانتی متر فاضلاب تصفیه شده را در آن وارد می سازند، این نحوه دفع فاضلاب را پخش به زیر سطح زمین گویند.
 2. اگر قابلیت نفوذ در زمین کم باشد با حفر چاه فاضلاب را به مرور زمان در زمین دفع می نمایند.
 3. اگر قابلیت نفوذ زمین خیلی کم باشد ولی در نزدیکی سپتیک تانک رودخانه یا جریان آبی موجود باشد از صافی های شنی برای دفع فاضلاب تصفیه شده سپتیک استفاده می کنند.

معایب سپتیک تانک

به طور کلی تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک به طور ناقص انجام می گیرد و آنهم برای جمعیتی محدود. این تصفیه ی ناقص تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسان تر انجام گرفته و دفع آن به منبع های طبیعی آب در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه ی ناقص است.
سپتیک تانک از نظر کار خود نیز دارای این عیب است که قسمتی از مواد ته نشین شده در کف سپتیک  به علت تعفن و تولید گازها، همراه این گاز به سطح فاضلاب در سپتیک آمده و موجب اختلال در کار سپتیک تانک می شود. همچنین ممکن است این مواد فاضلاب بیرون آید.

مزایای سپتیک تانک

 1. سریع و اسان نصب می شود.
 2. فضای مورد نیاز دستگاه محدود و کم است.
 3. به برق نیاز ندارد.
 4. به قطعات یدکی و قطعات خاص صنعتی نیاز ندارد.
 5. به دلیل عدم استفاده از وسایل الکترومکانیکال، نیاز به تعمیر و هزینه ی اپراتور ندارد.
 6. کارکرد دستگاه بدون صدااست.
 7. به دلیل استقرار در زمین، مکانی را اشغال نمی کنند.
 8. اگر بعنوان پیش تصفیه به کار رود، خاصیت یکنواخت کردن جریان را نیز دارد.
 9. سپتیک تانک حوض ته نشینی ساده ای است که در آن فاضلاب با سرعتی کم و به طور مداوم در جریان است، بنابراین مواد معلق ته نشین شده به صورت لجن در کف انبار با کمک باکتری های بی هوازی هضم و در نتیجه ، تبدیل به مواد آبکی و گازی شکل شده و از حوض خارج می شود، بنابراین مقدار لجنی که باید تخلیه شود، کاهش می یابد طوری که تخلیه ی لجن حداکثر یکبار در سال و در نهایت 5 سال یک بار نیاز به تخلیه پیدا می کند.
 10. حتما باید رعایت شود که در تمام مدت مقدار فاضلابی که از سپتیک  خارج می شود برابر با مقدار فاضلابی باشد که وارد سپتیک  می شود.

جذب فاضلاب در زمین

فاضلابی که در سپتیک  تصفیه ی ناقص شده است، معمولا در زمین فرستاده می شود. برای وارد کردن فاضلاب به زمین روش های زیر معمول است:

 1.  در صورتی که سطح آب زیر زمینی پایین و امکان ایجاد چاه جذب کننده ی فاضلاب موجود باشد از چاه های فاضلاب سنتی برای دفع فاضلاب به زمین استفاده می شود.
 2. در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالا و یا زمین از نفوذپذیری زیادی برخوردار نباشد، باید فاضلاب را در زیر سطح زمین پخش کرد. فاضلاب با کمک یک شبکه ی لوله های سوراخ دار در زمین و در عمق 45 تا 90 سانتی متری پخش می شود.

ابعاد و مشخصات سپتیک تانک های افقی تولیدی شرکت مهندسین پالود صنعت

تمام مخازن ها دو جداره می باشد و دارای استاندار تولید DIN16961 می باشد و تحت گارانتی شرکت مهندسین پالود صنعت می باشد.

ردیفمدلجنسعمرمفید(سال)حجم(مترمکعب)نوعقطر(میلیمتر)ارتفاع(سانتیمتر)
1PSN-01PE80501افقی1000128
2PSN-02PE80502افقی1200180
3PSN-03PE80503افقی1200256
4PSN-04PE80504افقی1200354
5PSN-05PE80505افقی1400330
6PSN-08PE80508افقی1400520
7PSN-10PE805010افقی1600497
8PSN-12PE805012افقی1600597
9PSN-15PE805015افقی1800590
10PSN-18PE805018افقی2000580
11PSN-20PE805020افقی2000640
12PSN-25PE805025افقی2000790
13PSN-30PE805030افقی2000955
14PSN-40PE805040افقی2500810
15PSN-50PE805050افقی25001010
16PSN-60PE805060افقی25001220
17PSN-70PE805070افقی3000990
18PSN-80PE805080افقی30001132

نحوه عملکرد سپتیک تانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up