تصفیه فاضلاب کارخانه تن ماهی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تصفیه فاضلاب کارخانه تن ماهی

تصفیه فاضلاب کارخانه تن ماهی

همانند سایر صنایع غذایی، فاضلاب کارخانه تن ماهی حاوی آلاینده های محلول، کلوئیدی و معلق است. درجه آلودگی ممکن است پایین ( مثل مرحله شستشوی تجهیزات کارخانه )، متوسط ( مثل تولید فیله ماهی ) یا قوی ( مثل خونابه حاصل از مخزن ذخیره ماهی ) باشد. درهر صورت تصفیه فاضلاب کارخانه تن ماهی بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

تصفیه فاضلاب کنسرو ماهی

فاضلاب حاصل از بهره برداری خط تولید محصولات تن ماهی حاوی اکسیژن مورد نیاز فعالیت های بیوشیمیایی BOD، چربی و روغن FOG، و ازت بسیار بالا است. دارای بار آلی در حدود 1-7/5 Kg در هر تن محصول است.

معمولا BOD ناشی از فرآیند برش دادن و تمیز کردن ماهی بوده و نیتروژن عمدتا ناشی از خون موجود در فاضلاب است. تعیین شدت مشکلات ایجاد شده در اثر ورود اینگونه فاضلاب ها به آبهای پذیرنده مشکل است، زیرا اثر آنها به شدت آلودگی فاضلاب، میزان تخلیه فاضلاب و ظرفیت آب های پذیرنده بستگی دارد.

خصوصیات فاضلاب کارخانه تن ماهی

مشخصات فاضلاب کارخانه تن ماهی که نگرانی ایجاد نموده شامل پارامترهای آلاینده، منابع تولید پسماند و نوع پسماند تولیدی هستند. عموما خصوصیات فاضلاب صنایع تن ماهی شامل پارامترهای فیزیک و شیمیایی، مقدار مواد آلی، نیتروژن و فسفر هستند.

پارامترهای مهم آلاینده فاضلاب شامل BOD، COD کل جامدات معلق TSS، چربی ها و روغن ها هستند. همانند بیشتر فاضلاب های صنعتی، آلاینده های موجود در فاضلاب های کارخانه تن ماهی از مواد آلی ناشناخته ولی با هویت آلی هستند. آنالیز و شناسایی کلیه مواد آلی موجود در فاضلاب غیرممکن است. بنابراین اندازه گیری کلی اثرات نامطلوب این آلاینده کافی است.

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی

معیار pH به عنوان یک فاکتور مهم قلمداد می شود. زیرا این پارامتر نیاز به تنظیم pH برای فرآیندهای بیولوژیکی را نشان می دهد. pH فاضلاب خروجی از کارخانجات تولید تن ماهی معمولا نزدیک به خنثی است. مقدار pH معمولا به میزان تجزیه مواد پروتئینی و میزان آزاد شدن آمونیاک بستگی دارد.

جامدات

محتوای جامدات در فاضلاب به دو بخش جامدات محلول و معلق تقسیم می شوند. جامدات معلق مهمترین نگرانی هستند. زیرا از جنبه های مختلف نامطلوب هستند. زیرا جامدات قابل ته نشینی در کانال انتقال فاضلاب باعث کاهش ظرفیت فاضلاب رو می شود. اگر این مواد شناور شوند باعث کاهش نفوذ خورشید به درون آب شده و اکوسیستم آبی را دچار اختلال می کند.

بو

در صنایع تولید تن ماهی در اثر تجزیه مواد آلی آمین های فرار، دی اکسین ها و گاهی اوقات آمونیاک آزاد می کنند. بو ایجاد می شود. در فاضلاب که شرایط بی هوازی ایجاد می گردد سولفید هیدروژن نیز ممکن است تولید گردد که بسیار بد بو است. هر چند بوی تولیدی نسبتا بی خطر است. اما ممکن است زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و برای مردم استرس و بیماری ایجاد می کند.

درجه حرارت

برای جلوگیری از تاثیر بر کیفیت زندگی آبزیان، درجه حرارت آب های پذیرنده، بایستی کنترل گردد. درجه حرارت بالا باعث کاهش اکسیژن محلول آب می گردد.

مواد آلی

مواد آلی مهمترین نوع پسماند موجود در فاضلاب کارخانه تن ماهی است و شامل خون، ضایعات و احشا داخلی، باله ها، پوست و ریزه های گوشت است. این پسماندها به طور قابل توجهی غلظت جامدات معلق را در فاضلاب افزایش می دهند. اما عمده جامدات را می توان از جریان فاضلاب جدا کرده و از آن برای تولید خوراک دام استفاده نمود.

فاضلاب حاصل از تولید محصولات غذاهای دریایی را می توان به دو دسته عمده : فاضلاب با حجم زیاد و بار آلی کم و فاضلاب با حجم کم و بار آلی بالا تقسیم نمود. فاضلاب با حجم زیاد و بار آلی کم شامل آب به کار رفته برای تخلیه، انتقال، حمل و نقل و نگهداری ماهی و آب ناشی از شستشوی ماهی است.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!