پیش تصفیه فاضلاب صنعتی

پیش تصفیه فاضلاب صنعتی

پیش تصفیه فاضلاب صنعتی بعضی از عملیات واحد و فرآیندهای واحد را در بر می گیرد که جهت تولید یک پساب مناسب برای تصفیه بیشتر بطور مناسب با هم ترکیب شده و در یک توالی منطقی قرار گرفته اند. اگر فاضلاب خام حاوی آلاینده های غیر قابل تجزیه باشد، پیش تصفیه عمدتا با استفاده از عملیات واحد صورت می گیرد و اگر فاضلاب حاوی آلاینده های سمی و قابل تجزیه باشد، در ابتدا پیش تصفیه با هدف حذف پیش سازها و سپس ایجاد شرایط مساعد برای میکروارگانیسم ها جهت فعالیت موثر می باشد.ترکیب عملیات واحد و فرآیندهای واحد جهت دست یابی به میزان پیش تصفیه مطلوب ضروری است.

عملیات واحد مورد استفاده برای پیش تصفیه فاضلاب صنعتی عمدتا شامل : آشغال گیری، ته نشینی و شناور سازی، اختلاط ، یکنواخت سازی و انتقال گاز هستند. واحدهای فرآیندی به کار رفته شامل تصحیح pH، انعقاد، اکسیداسیون و احیا هستند. هنگامی که فرآیندهای واحد ذکر شده در بالا به کار می روند، ترکیب فرآیندهای واحد و عملیات واحد مورد نیاز است، زیرا فرآیندهای واحد باعث تبدیل جامدات محلول یا کلوئیدی به حالت قابل ته نشینی می شوند.

هنگامیکه فاضلاب صنایع به فاضلاب رو مشترک تخلیه می شوند، منجر به ایجاد تصفیه خانه مشترک شده و در هنگام تخلیه به درون فاضلاب رو شهری، تصفیه خانه فاضلاب نیاز است که برای دو مورد پیش تصفیه لازم است. در مواردی که فاضلاب ها خیلی قوی باشند، ممکن است تصفیه بیولوژیکی صنعت جهت تولید پساب مطلوب برای تخلیه به تصفیه خانه مشترک پساب یا تصفیه خانه فاضلاب ضروری باشد.

کاربرد مراحل پیش تصفیه فاضلاب صنعتی

 • آشغال گیری : برای حذف مواد شناور و بزرگ مانند لباس های کهنه در صنعت نساجی، الیاف ریز و پشم در کارخانه های پشم زنی، خرده های چوب و پوست درختان در صنعت کاغذ و خمیر کاغذ، چوب پنبه ها، بطری ها، شیشه های کوچک دارو در صنعت داروسازی، پوست انداختن و پوست کندن میوه در صنعت کمپوست سازی میوه، پوست درخت بلوط مصرف شده، قطع زائده های چرمی در صنعت چرم سازی، خمیرمایه مستعمل، کیسه های پلاستیک، بطری ها و کارتن خالی در صنعت رنگرزی و وابسته به رنگ و لبنیاتی به کار می رود.
 • ته نشینی :به صورت ساده یا به دنبال انعقاد در صنعت سرامیک، صنعت معدن کاری، ذوب سنگ معدن، تراش آهن و فولاد ( نورد کردن )، تصفیه روغن گیاهی و معدنی، صنعت تولید کاغذ، تولید چغندر قند، صنعت مهندسی و ساخت روغن به کار می رود.
 • شناورسازی: این روش در صنعت صابون و روغن، صنعت کاغذ، ساخت شوینده، صنعت معدن کاری و ساخت روغن مورد استفاده قرار می گیرد.
 • اختلاط: در صنایع تولید پساب های با مقادیر pH متفاوت مانند ساخت مواد شیمیایی، آب های شستشو و بازیابی شده از واحدهای نمک زدایی، تخلیه سریع از اتاق های دیگ بخار و برج های خنک کننده به کار می رود.
 • یکنواخت سازی: در فرآیندهای ساخت ناپیوسته مانند داروسازی، محصولات تخمیر، صنایعی که پساب های متفاوت با نوسانات زیاد کیفیت تولید می کنند، سازندگان مواد شیمیایی سمی مانند علف کش ها و آفت کش ها به کار می روند.
 • انتقال گاز: در تول
 • مواد شیمیایی با استفاده از هوای فشرده به دست می آید، که اکسیژن را تامین و به معلق نگه داشتن جامدات فاضلاب فاضلاب کمک می کند. یک گاز مانند آمونیاک می تواند به وسیله شناورسازی در برج محصور بسته شده با حلقه های سرامیکی حذف شود.

فرآیند های واحد پیش تصفیه

 1. تصحیح pH: در فاضلاب های حاوی غلظت های بالای چربی و روغن، با مقادیر pH بالا یا پایین، جامدات معلق بالا که می تواند منعقد و ته نشین شده، با محتوای مواد قابل تجزیه بیولوژیک بالا همراه با pH بالا یا پایین، حاوی فلزات سنگین که می تواند با تنظیم مقدار pH ته نشین شود، به کار می رود.
 2. انعقاد: در همه فاضلاب های ذکر شده در قسمت تصحیح pH، به جز فاضلاب های با مقدار مواد قابل تجزیه بیولوژیکی بالا به کار می رود که لجن حاصله با محتوای آلی بالا می تواند به طور مناسب تصفیه و دفع شود.
 3. اکسیداسیون و احیا : در فاضلاب های با آلاینده های قابل اکسید به صورت شیمیایی، مولکول های آلی متمایل به تصفیه بیولوژیکی بعد از اکسیداسیون، فاضلاب های حاوی فلزات سنگین قابل رسوب، فاضلاب های مقاوم به سیانید، فاضلاب های حاوی فنل و … به کار می رود. یکی از مزیت های جزیی اکسیداسیون، جبران قسمتی از اکسیژن مورد نیاز فاضلاب است.
 4. تصفیه هوازی و بی هوازی : تصفیه هوازی یا بی هوازی در ادامه پیش تصفیه با عملیات واحد و فرآیندهای واحد ذکر شده در بالا صورت می گیرد. تصفیه فاضلاب های حاوی مواد قابل تجزیه بیولوژیکی بالا با فرآیندهای هوازی مقرون به صرفه خواهد بود. در این موارد، تصفیه بی هوازی بخش قابل توجهی از اکسیژن مورد نیاز را از فاضلاب حذف کرده و باعث کاهش هزینه های تصفیه هوازی می شود.به ویژه برحسب مصرف برق برای روش های مکانیکی تامین اکسیژن و زمین مورد نیاز برای روش های غیرمکانیکی. مزیت دیگر تصفیه بی هوازی در دسترس بودن متان می باشد، که یک ترکیب مفید حاصل از گازهای تشکیل شده در طی تجزیه بی هوازی است جامدات هضم شده حاصل از فرآیند بی هوازی همچنین می توانند به عنوان اصلاح کننده خاک به کار روند.

keyboard_arrow_up