کاربرد ازن در سردخانه

کاربرد ازن در سردخانه نگهداری مواد غذایی

دستگاه ازن ژنراتور برای تزریق ازن در انبارها و سردخانه های مواد غذایی بسیار کاربردی می باشد. کاربرد ازن در سردخانه غیر قابل انکار است. و می تواند بسیاری از پاتوژن های محیط مانند ( باکتری ها، کپک ها، قارچ ها، ویروس ها و … ) را از بین ببرد. بنابراین اگر روی مواد غذایی پاتوژنی موجود باشد از بین می برد. علاوه بر حذف پاتوژن ها از ورود حشرات به سردخانه یا انبار جلوگیری می کند.

کاربرد ازن در سردخانه
کاربرد ازن در سردخانه

می توان در سردخانه های نگهداری مواد غذایی این دستگاه را نصب کرد و در هر یک ساعت این دستگاه 5 تا 10 دقیقه گاز ازن را در محیط پراکنده کند.

یکی از دغدغه های صنایع تولید کننده مواد غذایی افزایش زمان ماندگاری محصولات است که با گاز ازن میسر است. در صورت استفاده از گاز ازن در سردخانه نیازی به استفاده از مواد شیمیایی دیگر نمی باشد.

در صورت تزریق گاز ازن در سردخانه از رشد کپک آبی – سبز جلوگیری می کند و رشد قارچ ها که باعث نابودی میوه می شود را کاهش می دهد. و این امر در صادرات بسیار مهم و حائز اهمیت است.

keyboard_arrow_up