تصفیه فاضلاب از طریق رقیق نمودن

تصفیه فاضلاب از طریق رقیق نمودن مثل تخلیه در آبهای جاری، دریاچه ها، دریا و اقیانوس وقتی انجام می شود که آب کافی در نزدیکی اجتماعات وجود داشته باشد، تخلیه فاضلاب در آب نباید به اندازه ای آلودگی ایجاد کند که مانع مصارف عادی آب گردد، فاضلاب بسته به شرایط آب دریافت کننده می تواند به صورت خام یا به طور نسبی تصفیه شده و در موارد خاص به طور کامل تصفیه شده در جریان های آب تخلیه شود.

فاضلاب تخلیه شده در آب بعلت خاصیت تصفیه خودبخود آب دریافت کننده self Purification مورد تصفیه قرار گرفته و مقدار فاضلابی که در آبها تخلیه می گردد از ظرفیت خودبخود آبها تعیین خواهد شد. در تخلیه فاضلاب به جریان های آب موارد زیر باید مورد توجه قرار داده شود.

 1. شهری که فاضلاب آن به جریان های آب تخلیه می شود باید نزدیک این آبها قرار گرفته باشد.
 2. فاضلابی که به محل تخلیه می رسد باید تقریبا تازه باشد.
 3. فاضلاب در محل تخلیه عاری از مواد معلق شناور و مواد معلق قابل ته نشینی باشد.
 4. اختلاط کافی آب دریافت کننده فاضلاب با فاضلاب دریافتی مقدور باشد.
 5. آب دریافت کننده فاضلاب باید از اکسیژن غنی باشد.
 6. جریان آب به اندازه ای باشد که فاضلاب دریافتی را به نقطه ای که در آن اختلاط و رقیق شدن انجام می گیرد انتقال دهد.
 7. آب دریافت کننده فاضلاب لااقل در مسافت معقولی پس از اختلاط با فاضلاب مصرف نگردد.
 8. آب دریافت کننده فاضلاب در مسافت معینی پس از اختلاط به مصرف کشتیرانی نرسد.
 9. در نقطه اختلاط آب و فاضلاب حتی الامکان مواد معلق ته نشین نشود. عطف به توضیحات مذکور لازم است عمل تخلیه فاضلاب در آب در محلی انجام شود که احتمال اختلاط کامل آب و فاضلاب موجود است و اگر مقدار فاضلاب تخلیه شده خیلی زیاد است بهتر است عمل تخلیه در چند نقطه انجام گیرد تا رقیق شدن و اختلاط در حد اعلای خود به وقوع بپیوندند.

آلودگی مجاز آب دریافت کننده فاضلاب

حد مجاز آلودگی آب دریافت کننده فاضلاب به مصرف بعدی آن مربوط است، مصارف عمده آبها بعد از آلودگی و اختلاط با فاضلاب به قرار زیر است:

 • آشامیدن
 • پرورش ماهی
 • کشاورزی
 • صنعت
 • مسائل تفریحی
 • کشتیرانی

در اکثر کشورها با توجه به مصارف یاد شده آب بعد از دریافت فاضلاب استاندارهایی از نظر طبقه بندی آب وضع نموده اند. Imhaf , Fair طبقه بندی زیر را ارائه کرده اند.

نوع طبقه بندینوع مصرفاستاندار
Aآشامیدن بعد از کلرزنی50 کلیفرم در 100 میلی لیتر
Bشستشوی بدن، مصارف تفریحی و پرورش ماهیبدون وجود مواد فاضلابی و 100 کلیفرم در 100 میلی لیتر
Cپرورش ماهیاکسیژن محلول 3-5 میلی گرم
Dمصارف صنعتی و کشاورزیبدون بو، بدون مواد معلق، شناور و محتوی اکسیژن محلول

 طبقه بندی Thomas از نظر حدود مجاز آلودگی آب دریافت کننده فاضلاب به شرح زیر است:

 1. در هر صورت تعداد کلیفرم آب بعد از اختلاط با فاضلاب نباید از 5000 در 100 میلی لیتر زیادتر باشد.
 2. در 20% از نمونه های آب در هر ماه تعداد کلیفرم نباید از 5000 در 100 میلی لیتر زیادتر بوده و در 5% از نمونه این رقم نباید از 20000 در 100 میلی لیتر تجاوز کند.

طبقه بندی فوق فقط در جریانهای بزرگ آب که رقیق شدن به قدر کافی امکان پذیر است قابل قبول می باشد، در مورد جریانهای کوچک احتمالا برقراری استاندار مذکور ناممکن است.

اگر فاضلاب در دریا تخلیه شود استاندار جدول زیر قابل قبول است.

نوع آبمصرف آباستاندار
Aمصارف تفریحی، پرورش ماهیحذف کامل مواد شناور حذف 60% مواد معلق-تعداد کلیفرم 100 عدد در 100 میلی لیتر حداقل اکسیژن محلول 50% حد اشباع
Bسایر مصارفبدون مواد شناور- حذف حداقل 10% مواد معلق، حداقل اکسیژن محلول 30% حد اشباع

استاندار دیگری که در تخلیه فاضلاب در آب در مواقعی که حد رقیق شدن 500/1 یا کمتر باشد به شرح جدول زیر تدوین گردیده است.

تصفیه لازم برای فاضلابحد رقیق شدن
بدون نیاز به تصفیه500:1
ته نشینی اولیه تا باقیماندن 150 میلی گرم در لیتر مواد معلق در فاضلاب500:1 تا 300:1
ته نشینی اولیه تا باقیماندن 60 میلی گرم در لیتر مواد معلق در فاضلاب300:1 تا 500:1
باقیماندن 30 میلی گرم در لیتر مواد معلق در فاضلاب، مواد جامد آلی، حداکثر 10 میلی گرم در لیتر و حداکثر 20 میلی گرم در لیتر150:1 تا 8:1

اگر حد رقیق شدن کمتر از 8:1 باشد لازم است فاضلاب قبل از تخلیه در جریانهای آب به طور کامل تصفیه گردد.

در شرایط زیر باید تصفیه کاملی روی فاضلاب قبل از رقیق شدن به عمل آید.

 1. اگر فاضلاب در جریانهای جذر و مددار تخلیه شود چون باد و جذر و مد پخش یکنواخت فاضلاب در جریان آب را با اشکال مواجه می سازد بهتر است فاضلاب قبل از تخلیه تصفیه کامل شود.
 2. اگر آب دریافت کننده فاضلاب به مصرف آشامیدن می رسد فاضلاب قبل از تخلیه باید مورد تصفیه کامل قرار داده شود.
 3. اگر آب دریافت کننده فاضلاب زیادتر از 20 میلی گرم در لیتر BOD دارد فاضلاب قبل از تخلیه در آب باید تصفیه کامل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up