تصفیه فاضلاب نوشابه سازی

تصفیه فاضلاب نوشابه سازی

تاریخچه نوشیدنی های غیر الکلی کربنه به دهه های 170، زمانی که برای اولین بار سودا و سایر نوشیدنی ها بصورت تجاری تولید شدند، برمی گردد. در قدیم اعتقاد بر این بود که نوشیدنی های کربنه برای بعضی از بیماری های خاص از قبیل اسهال، تبهای ناشی از بیماری های عفونی و استفراغ مناسب هستند. کوکاکولا گسترده ترین مصرف را به خود اختصاص می داد، بطوریکه در زمان جنگ جهانی دوم هرجا که نیروهای مسلح آمریکا مستقر می شدند، این محصول به آن مناطق حمل و در اختیار آنها قرار می گرفت. این عادت به مصرف کوکا در نیروها ایجاد شد، بطوریکه پس از برگشت به وطن نیز آنرا مصرف می کردند.

تصفیه نوشابه سازی- تصفیه فاضلاب نوشابه سازی- پالود صنعت- مهندسین پالود صنعت- تصفیه فاضلاب شرکت نوشابه سازی
تصفیه فاضلاب نوشابه سازی

ترکیبات نوشابه

به دلیل ذائقه متنوع مشتریان، محتویات نوشابه بطور گسترده ای متغیر است. ترکیبات عمده

شامل آب که به آن دی اکسید کربن اضافه شده است، کافئین، شیرین کننده ها، اسیدها، مواد آروماتیک و بسیاری از ترکیباتی است که به میزان جزئی به آنها اضافه می گردند.

فرآیند تولید و بسته بندی نوشابه

فرآیند تولید و بسته بندی نوشابه ها، با توجه به ناحیه ای که کارخانه مستقر است و نوع محصول نهایی متغیر است. عموما، این فرآیند شامل چهار مرحله اصلی است که شامل آماده سازی شربت، اختلاط اسید کربنبک، شربت و آب، بطری پر کنی و منترل است.

خصوصیات فاضلاب تولید نوشابه

فاضلاب نوشابه سازی از شربت و نوشابه دفع شده به فاضلاب، آب ناشی از شستشوی بطری ها و قوطی ها که حاوی دترجنت ها و مواد قلیایی است و مواد روان کننده بکار رفته در تجهیزات و ماشین آلات تشکیل شده است. بنابراین مهمترین آلاینده های این فاضلاب شامل کل جامدات معلق TSS، BOD، COD ، نیترات ، فسفات، سدیم و پتاسیم هستند. بالا بودن محتویات آلی فاضلاب نشان دهنده قابلیت تصفیه پذیری بی هوازی اینگونه فاضلاب ها است.

خصوصیات فاضلاب نوشابه سازی

پارامترمقدار (mg/L)
COD1200-8000
BOD600-4500
قلیائیت1000-3500
TSS0-60
VSS150-300
NH3-N20-40
PO47-20
K20-70
Fe10-20
Na1500-2500
Ni1/2-2/5
Mo3-8
Zn1-5
Co3-8

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب نوشابه سازی

تصفیه بیولوژیکی متداول ترین روش تصفیه فاضلاب نوشابه سازی است. زیرا این فاضلاب ها حاوی مقادیر بالایی مواد آلی هستند.

چون BOD و COD فاضلاب نوشابه سازی در حد متوسط است، تصفیه بی هوازی یک روش پذیرفته شده برای تصفیه اینگونه فاضلاب ها است. فرآیند بی هوازی در مقایسه با فرآیند هوازی دارای مزایای گوناگونی است.

تصفیه بی هوازی BOD و COD فاضلاب را از هزاران میلی گرم در لیتر به صدها میلی گرم در لیتر کاهش داده که چنانچه بعد از این فرآیند، از یک فرآیند هوازی استفاده شود می توان غلظت این پارامترها را در حد استاندارهای دفع به محیط زیست کاهش داد.

سیستم کامل تصفیه بیولوژیکی شامل واحدهای آشغالگیری، خنثی سازی، متعادلسازی، تصفیه بی هوازی و هوازی، جداسازی لجن و دفع لجن است. فرآیندهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی گاه گاهی برای کاهش محتویات آلی، قبل از ورود فاضلاب به فرآیند تصفیه بیولوژیکی استفاده می شوند.

 

تصفیه خانه نوشابه سازی
تصفیه خانه ماالشعیر و نوشابه سازی
keyboard_arrow_up