استاندارد آلاینده ها برای تخلیه به منابع پذیرنده پساب

استاندارد آلاینده ها برای تخلیه به منابع پذیرنده پساب

به منظور تخلیه ی فاضلاب به محیط زیست و یا استفاده ی مجدد از فاضلاب، استاندارهایی برای تصفیه فاضلاب در نظر گرفته شده است. قبل از بیان شاخص ها به بیان چند نکته ی کلی و مهم در زمینه ی تصفیه ی فاضلاب می پردازیم:

 1. تخلیه فاضلاب ها، باید براساس استاندارهایی باشد که به صورت میزان حداکثری غلظت آلوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استاندارها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است.
 2. مسیولین منابع آلوده کننده باید فاضلاب های تولیدی را بررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استاندارها تصفیه کنند.
 3. اندازه گیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضلاب ها باید بلافاصله پس از آخرین واحد تصفیه ای تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.
 4. اندازه گیری جهت تطبیق با استاندارهای اعلام شده قبل از تاسیسات تصفیه فاضلاب، باید بر مبنای نمونه ی مرکب صورت گیرد. در سیستم هایی که تخلیه ی ناپیوسته دارند اندازه گیری در طول زمان تخلیه، ملاک خواهد بود.
 5. لجن و سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضلاب قبل از دفع باید به صورت مناسب تصفیه شده و تخلیه ی نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست شود.
 6. فاضلاب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و به نحوی وارد آب های پذیرنده شود که حداکثر اختلاف صورت نگیرد.
 7. فاضلاب خروجی نباید دارای بوی نامطبوع و حاوی کف و اجسام شناور باشد.
 8. رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نباید ظاهر طبیعی آب های پذیرنده و محل تخلیه را به طور محسوس تغیی دهد.
 9. استفاده از سپتیک تانک و ایمهاف تانک با به کار گیری چاه ها و یا تراشه های جذبی در مناطقی که فاصله ی کف چاه یا تراشه از سطح آب های زیرزمینی کمتر از 3 متراست، ممنوع است.
 10. ضمن رعایت استاندارهای مربوطه، خروجی فاضلاب ها نباید کیفیت آب را برای استفاده های منظور شده، تغییر دهد.
 11. رقیق کردن فاضلاب تصفیه شده یا خام به منظور رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استاندارهای اعلام شده قابل قبول است.
 12. استفاده از روش های تبخیر فاضلاب ها باکسب موافقت سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
 13. استفاده از کنار گذر ممنوع است، کنار گذرهایی که صرفا برای رفع اشکال واحدهای تصفیه ای به کار گرفته شده و یا بصورت توامان در زمان جمع آوری فاضلاب شهری و آب باران مورد استفاده قرار می گیرند، مجاز است.
 14. تاسیسات تصفیه ی فاضلاب باید به گونه ای طراحی، احداث و بهره برداری شود تا پیش بینی لازم برای به حداقل رساندن آلودگی در مواقع اضطراری از قبیل شرایط آب و هوایی نامناسب، قطع برق، نارسایی تجهیزات مکانیکی و … فراهم شود.
استاندارد آلاینده ها برای تخلیه به منابع پذیرنده پساب
ردیفمواد آلوده کنندهتخلیه به آبهای سطحی mg/lتخلیه به چاه جاذب
mg/l
مصارف کشاورزی و آبیاری mg/l
1نقرهAg10/10/1
2آلومینیومAl555
3آرسنیکAs0/10/10/1
4برB211
5باریمBa511
6بریلیومBc0/110/5
7کلسیمCa75------
8کادمیمCd0/10/10/05
9کلر آزادCL110/2
10کلرایدCl-600 ( تبصره 1)600 ( تبصره 2)600
11فرم آلدئیدCI120111
12فنلC6H5H1ناچیز1
13سیانورCN0/50/10/1
14کبالتCo110/05
15کرمCr+60/511
16کرمCr+3222
17مسCu110/2
18فلورایدF2/522
19آهنFe333
20جیوهHgناچیزناچیزناچیز
21لیتیمLi2/52/52/5
22منیزیمMg100100100
23منگنزMn111
24مولیبدنMo0/010/010/01
25نیکلNi222
26آمونیوم بر حسبNH42/51---
27نیتریت بر حسبNO21010---
28نیترات بر حسبNO35010---
29فسفات بر حسب فسفر66---
30سربPb111
31سلنیمSc10/10/1
32سولفیدSH2333
33سولفیتSO3111
34سولفاتSO4400 ( تبصره 1)400 ( تبصره 1)500
35وانادیمV0/10/10/1
36رویZn222
37چربی و روغنOil101010
38دترجنتABS1/51/51/5
39بی.او.دی (تبصره 3 )BOD530 ( لحظه ای 50)30 ( لحظه ای 50)100
40سی.او.دی ( تبصره 3 )COD60 ( لحظه ای 100)60 ( لحظه ای 100)200
41اکسیژن محلول (حداقل)DO2---2
42مجموع مواد جامد محلولTDSتبصره 1تبصره 2---
43مجموع مواد جامد معلقTSS40 ( لحظه ای 60)---100
44مواد قابل ته نشینیSS0------
45پ - هاشPH6/5-8/55-96-8/5
46مواد رادیو اکتیو000
47کدورت ( واحد کدورت )50---50
48رنگ ( واحد رنگ )757575
49درجه حرارتتبصره 4------
50کلی فرم گوارشی
( تعداد در 100 میلی لیتر)
400400400
51کل کلی فرم
( تعداد در 100 میلی لیتر)
MPN100010001000
52تخم انگل------تبصره 5

تبصره 1 : تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 200 متری بیش از ده درصد افزایش ندهد.

تبصره 2 : تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی که مجاز خواهند بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ده درصد نباشد.

تبصره 3 : صنایع موجود مجاز خواهند بود BOD5 و COD را حداقل 90 درصد کاهش دهند.

تبصره 4 : درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از 3 درجه سانتیگراد در شعاع 200 متری محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.

تبصره 5 : تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفیه شده شهری، در صورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد.

تبصره  : تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی که مجاز خواهند بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ده درصد نباشد.

مقادير مجاز آلاينده ها در فاضلاب واحد صنعتي هنگام تخليه به شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك
پرامترمقدار واحد
COD2000میلی گرم در لیتر
BOD51000میلی گرم در لیتر
PH6/5-8/5
چربی و روغن50میلی گرم در لیتر
سولفات ها400میلی گرم در لیتر
مواد معلق (TSS)300میلی گرم در لیتر
درجه حرارت45درجه سانتیگراد
کلیه موادی که باعث رسوب در شبکه می شوند.
مثل سولفات سدیم، آهک، شن، سیمان و بطور کلی مواد دانه ای
در حد صفرمیلی گرم در لیتر
مواد محلول TDS300میلی گرم در لیتر
کلیه اشیا و قطعات جامد مانند شیشه، سنگ، کاه، چوب و
قطعات چینی و یا قوطی کنسرو و ...
در حد صفرمیلی گرم در لیتر
مواد سمی با منشا آلیدر حد صفرمیلی گرم در لیتر
مواد سمی با منشا غیر آلیدر حد صفرمیلی گرم در لیتر
فلزات سنگیندر حد صفرمیلی گرم در لیتر
تصفیه فاضلاب
نوشتهٔ پیشین
تعیین مقدار فاضلاب تولیدی
نوشتهٔ بعدی
کنترل بو در تصفیه بی هوازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up