تصفیه فاضلاب کاغذ سازی و مقواسازی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. تصفیه فاضلاب کاغذ سازی و مقواسازی

تصفیه فاضلاب کاغذ سازی و مقواسازی

کارخانجات کاغذ سازی و مقواسازی یکی از منابع بزرگ آلودگی صنعتی در جهان هستند. اکثر آلاینده های مایع، جامد و گاز در مراحل تولید خمیر و رنگبری تولید می گردند.

تولید خمیر فرآیندی است که در آن ماده خام برای حذف لیگنین مورد تصفیه مکانیکی و شیمیایی قرار می گیرد. حذف لیگنین به منظور تسهیل در جداسازی الیاف سلولز و همی سلولز و بهبود خواص الیاف به منظور تولید کاغذ انجام می شود. رنگبری یک فرآیند چند مرحله ای برای سفید کردن و جلادهی خمیر است. این کار از طریق حذف باقیمانده لیگنین از خمیر کاغذ انجام می شود. عملیات تولید خمیر و رنگبری یکی از واحدهای پرمصرف از نظر انرژی ، آب و مواد شیمیایی هستند. مواد شیمیایی بکار رفته در این عملیات شامل هیدروکسید سدیم، کربنات سدیم، سولفید سدیم، بی سولفیت ها، کلر یا دی اکسید کلر، اکسید کلسیم، اسیدکلریدریک و غیره هستند.

تصفیه فاضلاب کاغذسازی و مقواسازی- پساب کاغذسازی- پساب مقواسازی- پالود صنعت- مهندسین پالود صنعت

تصفیه فاضلاب کاغذسازی و مقواسازی

فاضلاب تولیدی در این کارخانجات، مشکلات زیر را ایجاد می کند:
 • لیگنین و محصولات ناشی از تجزیه آن تولید رنگ قهوه ای تیره در آبهای پذیرنده می کنند که باعث کاهش میزان نور خورشید به درون آب و تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی موجودات کف زی می گردد. همچنین وجود رنگ باعث ایجاد نازیبایی در آب می شود.
 • مقادیر بالای مواد آلی باعث افزایش BOD و کاهش اکسیژن محلول موجود در اکوسیستم های آبی پذیرنده می گردند.
 • حضور آلاینده های مقاوم با قابلیت تجمع زیستی و سمی در اینگونه فاضلاب ها
 • افزایش بار ترکیبات آلی هالوژنه قابل جذب در اکوسیستم های پذیرنده فاضلاب
 • امکان انتقال ترکیبات AOX به نقاط دور دست دریاها
 • انتقال آلاینده ها به سایر اجزای محیط مثل تبخیر ترکیبات آلی به درون هوا و یا جذب ترکیبات آلی کلرینه به ذرات معلق فاضلاب و لجن
 • پسماندهای جامد مهم کارخانجات کاغذ سازی و مقواسازی شامل پوست درخت، الیاف نامطلوب، لجن تصفیه خانه فاضلاب، لجن اسکرابرها، گل آهک، رسوبات مایع سبز و خاکستر کوره ها و بویلرها هستند. عمده پسماندهای جامد در طی فرآیند تصفیه فاضلاب تولید می گردند. دفع لجن یکی از معضلات مهم زیستی محیطی این کارخانجات است، زیرا ترکیبات آلی کلرینه موجود در فاضلاب وارد جامدات می گردند.
 • مقدار آلودگی و سمیت به مواد خام مصرفی، روش تولید خمیر و فرآیند رنگبری بستگی دارد. حجم فاضلاب تولیدی، با توجه به نوع مواد خام مصرفی، فرآیند تولید و ظرفیت کارخانه از صفر تا 400 مترمکعب به ازای هر تن خمیر تولیدی متغیر است. بنابراین، خصوصیات کیفی و کمی فاضلاب تولیدی در این گونه کارخانجات از کارخانه ای به کارخانه دیگر متغیر است.

ماهیت و ترکیب مواد خام بکار رفته در کارخانجات کاغذ سازی و مقواسازی

صنایع کاغذ سازی و مقواسازی سه نوع مواد خام به نام های چوب سخت، چوب نرم و منابع الیاف غیرچوبی ( از قبیل ساقه گیاهان، باگاس، بامبو) را مورد استفاده قرار می دهند. چوبهای سخت ( مثل بلوط، افرا ، توس) از درختان دارای برگ ریزان هستند. چوبهای نرم ( مانند انواع کاج، صنوبر، سرو ) از درختان همیشه سبز خانواده مخروطیان بدست می آیند.

لیگنین ها دارای ساختمان نامشخص، فضایی نامنظم، غیر محلول در آب، غیرقابل هیدرولیز و بسیار مقاوم به تجزیه می باشد. این پلیمرها نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم می باشند و به خاطر مقاومت بالا، حفاظت گیاهان در مقابل عوامل فیزیکی و فشارهای محیطی را برعهده دارند.

فرآیند تولید خمیر

مراحل تولید خمیر شامل پوست کندن درخت، ریز کردن چوب، شستشوی تراشه های چوب، ساییدن یا هضم تراشه ها، صاف کردن خمیر، تغلیظ و شستشو هستند.

فرآیندهای تولید خمیر:

 • فرآیندهای مکانیکی
 • فرآیندهای شیمیایی

بطور معمول محدودیت هایی در خصوص شاخص های آلودگی مثل BOD، COD ، TSS و غیره وجود دارند. اما با توجه به ترکیبات آلی کلرینه که دارای اثرات زیانبار روی فرآیندهای بیولوژیکی هستند، قوانین سختگیرانه ای در مورد این گروه از صنایع تدوین شده است. صنایع کاغذ سازی و مقواسازی جهت دفع پساب تولیدی خود به محیط زیست با یک چالش روبه رو هستند. اینگونه صنایع نه تنها بایستی جامدات معلق و BOD پساب تولیدی را کاهش دهند، بلکه بایستی کل رنگ و AOX را نیز قبل از دفع پساب به محیط زیست کنترل نمایند. در سالهای اخیر، این دو رویکرد با درجه اهمیت برابر مطرح شده و صنایع بایستی در تخلیه پساب تولیدی به محیط زیست این استاندارهای تدوین شده را رعایت نمایند.

تصفیه فاضلاب کارتن سازی و مقواسازی

برای دستیابی به استاندارهای تخلیه پساب به محیط زیست، بایستی از تکنولوژی های تصفیه فاضلاب استفاده نمود. از آلاینده های شاخص می توان به رنگ، AOX، BOD، COD و غیره اشاره کرد. تکنولوژی های فرآیندی که در حال حاضر در تصفیه اینگونه فاضلابها بکار می روند، را می توان به روشهای تصفیه فیزیکیو شیمیایی و بیولوژیکی طبقه بندی کرد.

فرآیندهای فیزیکو شیمیایی

 روش های فیزیکو شیمیایی گوناگونی برای تصفیه فاضلاب واحد رنگبری کاغذ سازی و مقواسازی وجود دارند. پرکاربردترین روشها شامل جداسازی غشایی، انعقاد و لخته سازی شیمیایی با استفاده از نمک فلزات ، انعقاد الکتریکی، و فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته هستند.

فرآیندهای بیولوژیکی

متداول ترین سیستم های تصفیه بیولوژیکی تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی و مقواسازی عبارت است از انواع سیستم های لجن فعال، لاگون هوادهی و راکتورهای بی هوازی هستند. توالی سیستم های هوازی بی هوازی  ( و برعکس ) که برای تصفیه فاضلاب های پیچیده صنایع چوب و کاغذ بکار می روند، با توجه به نوع آلاینده های موجود در فاضلاب و درجه تصفیه مورد نظر تعیین می گردد.

تصفیه فاضلاب کاغذسازی و تصفیه فاضلاب مقواسازی به روش انعقاد الکتریکی

 

تصفیه فاضلاب کاغذسازی

تصفیه فاضلاب خمیر کاغذ

تصفیه فاضلاب کارتن سازی به روش انعقاد الکتریکی

 

فهرست