فیلتر شنی تصفیه آب استخر

فیلتر شنی تصفیه آب استخر

فیلتر شنی

فیلتر شنی تصفیه آب استخر ارزانترین و متداولترین نوع فیلترها برای استخرهای شنا می باشند. ماده فیلتر از اندازه های مناسبی از ماسه الک شده با خرده کوارتز و خرده سنگ ( شن ) به ارتفاع حداقل 90 سانتی متر تشکیل می گردد. نتیجه مطلوب زمانی بدست می آید که اندازه ذرات ماسه 0.4 میلی متر با ضریب یکنواختی حداکثر 1.75 باشد،

ماسه باید از خاک رس، مواد ارگانیک و مواد قابل انحلال تشکیل شود. در بالای سطح بستر ماسه باید یک فاصله آزاد تقریبا 45 سانتی متری ایجاد شود. جهت جریان آب در آنها هنگام تصفیه از بالا به پایین و هنگام پس شویی از پایین به بالا است. بدون یک ماده منعقدکننده فیلتر ماسه ای فقط برای جداکردن مواد جامد درشت از آب در گردش موثر است. اما در صورت اضافه کردن یک ماده منعقدکننده، ماسه فیلتر جهت جداکردن مواد جامد معلق و باکتری ها بسیار موثر خواهد شد.

به طور کلی دستگاه های فیلتر شنی در دو نوع ثقلی و تحت فشار ساخته می شود که در تصفیه خانه های استخر شنا عمدتا نوع تحت فشار کاربرد دارد. فیلترهای شنی تحت فشار به دو دسته افقی و قائم تقسیم بندی می شوند.

keyboard_arrow_up