فیلتر دیاتومی تصفیه آب استخر

فیلتر دیاتومی تصفیه آب استخر

فیلتر دیاتومی

فیلترهای دیاتومی تصفیه آب استخر ( فیلتر خاک سیلیسی ) ماده فیلتر عبارت است از پودر فسیل باقیمانده از گیاهان و جانداران دریایی میکروسکوپی. این فیلترها متشکل است از استوانه های متعددی که به طور عمودی و از یک صفحه چندبخشی آویزان هستند. جنس این استوانه ها از مونل ( الیاژی از نیکل، مس، آهن و منگنز ) اکسید آلومینیوم و سایر مواد خنثی است که میان سوراخ های تنگ یک غربال، بافته شده اند و روی آنها پوشش خاک دیاتومی فیلتر نگهداشته می شود.

ظرفیت فیلترها برحسب سطح بستر فیلتر و دبی آب عبوری از آن مطرح می شود.

keyboard_arrow_up