تاثیر کیفیت آب بر روی گندزدایی به روش کلرزنی

تاثیر کیفیت آب بر روی گندزدایی به روش کلرزنی

کیفیت آب تاثیر زیادی در نیازمندی کلر و کارایی گندزدایی دارد. از جمله مهمترین پارامترهای کیفی آب که بر روی کلرزنی تاثیر می گذارند می توان به ذرات، PH، دما، نیتروژن آلی و سایر ترکیبات اشاره کرد.

ذرات

ذرات بزرگ تر باعث پناه دادن میکرو ارگانیسم ها از تماس با کلر شده و همچنین می توانند باعث افزایش تقاضای کلر شده و به این ترتیب باعث کاهش غلظت های باقی مانده شوند. چائورت و همکاران (2004) تاثیر سه نوع از جامدات (آشغال، خاک و بقایای حاصل از خوردگی لوله های آهنی در فاضلاب) بر گندزدایی دو نوع از میکروارگانیسم ها (اشرشیاکلی 0157-H7 و کلیفاژ MS2) به وسیله ی کلر و کلرآمین ها را مطالعه کردند. آن ها مشاهده کردند که مواد آلی موجود در فاضلاب باعث افزایش میزان تقاضا برای باقی مانده ی گندزدا بخصوص کلر آزاد می شوند.

با این حال، این مواد تاثیر چشم گیری بر سپتیک های غیر فعال سازی باکتریایی یا فاژها (پس از نرمال سازی برای  CT) توسط کلر آزاد یا مونو کلرآمین ها ندارند به استثناء زائدات یا آشغال ها که باعث کاهش غیرفعال سازی اشرشیاکلی 0157-H7 توسط مونوکلرآمین می شوند.

چوبانگولوس و همکاران (2003) گزارش کردند وقتی که جامدات معلق در فاضلاب وجود داشته باشند، کلرزنی در ابتدا باعث غیر فعال سازی باکتری های شناور آزاد منفرد و میکروارگانیسم های به شکل کلنی های کوچک می شوند. پس از این مرحله غیر فعال سازی سریع اولیه، سرعت گندزدایی کاهش پیدا کرده و غیر فعال سازی های بعدی تابعی از توزیع اندازه ی ذرات خواهد بود.

PH

کارایی میکروب کشی اسید هیپوکلروس خیلی بیشتر از کارایی یون هیپوکلریت است. با توجه به اینکه HOCL نوع غالب در  PHهای کمتر از 7.5 است بنابراین انتظار می رود که کلرزنی با کلر آزاد در PH های پایین تر خیلی موثر باشد.

کلرزن- کلرزن مایع- کلریناتور- کلریناتور مایع- کلرزن پالود- پالود صنعت- مهندسین پالود صنعت- PH متر - PH Meter - قیمت کلرزن -کلرزنی - کلرزن اتوماتیک -پالود صنعت - دستگاه کلرزن

برای محدوده ی PH ذکر شده، کارایی غیرفعال سازی کلر وقتی که به شکل گاز یا محلول هیپوکلریت اضافه می شود، یکسان است. وقتی از کلر گازی استفاده می شود، معمولا PH افت پیدا می کند در حالی که افزودن هیپوکلریت سدیم یا کلسیم باعث افزایش PH می شود. با توجه به این تغییرات PH که عنوان شد انتظار می رود که کلر گازی گندزدایی بیشتری نسبت به هیپوکلریت در دوزاژ یکسان داشته باشد زیرا سهم HOCL در آن بیشتر است.

در مورد روش کلر آمیناسیون، PH تاثیر خود را بر کارایی گندزدایی از طریق تغییر توزیع گونه های کلرآمین (که به طور خلاصه در جدول زیر نشان داده شده است) نشان می دهد.

PHNH2Cl(%)NHCL2(%)مرجع
51387جولی وکارپنتر 1975
63367پالین 1975
65743جولی وکارپنتر 1975
79010پالین 1975
78812جولی وکارپنتر 1975
8100جزییپالین 1975
8973جولی وکارپنتر 1975

همان طوری که واضح است گونه های مختلف کلرآمین ها درجات متفاوتی از گندزدایی را دارند.

دما

برای دماهای نمونه وار فاضلاب، غیرفعال سازی پاتوژن ها به وسیله ی کلر آزاد یا کلرآمین ها با افزایش درجه حرارت، افزایش پیدا می کند، هر چند که افزایش دما باعث کاهش pKa و در نتیجه افزایش غلظت گونه ی کم اثرتر OCL در مقایسه با HOCL نیز می شود.

کلرخواهی ناشی از نیتروژن آلی و سایر ترکیبات

باقی مانده ی کلر در حضور تقاضای بالای کلر، کاهش پیدا می کند که بر اثر وجود نیتروژن آلی و سایر ترکیبات ایجاد می شود. بنابر این ممکن است برای حفظ سطوح گندزدایی مناسب به دوزاژهای کلر بیشتری نیاز باشد.

, , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
ازن ژنراتور خانگی و صنعتی
نوشتهٔ بعدی
ازن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
error: Alert: Content is protected !!