فیلتر شنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فیلتر شنی

فیلتر شنی

کاربرد فیلتر شنی در تصفیه ی آب آشامیدنی مدتها است که یکان اصلی تصفیه خانه های آب را به خود اختصاص داده است در صورتی که کاربرد آن در تصفیه فاضلاب در سال های اخیر متداول شده است. در حقیقت کاربرد فیلتر شنی در تصفیه فاضلاب از زمانی آغاز شد که کاربرد فاضلاب تصفیه شده مورد نظر قرار گرفته است.

فیلتر شنی آهنی

فیلتر شنی

امروزه فیلتر های شنی فاضلاب بیرون آمده از استخر ته نشینی نهایی به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته و یکان اصلی در تصفیه پیشرفته را در بر میگیرد. اگرچه از نقطه نظر فرآیند کار فیلتر شنی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب و آب تفاوت چندانی نیست ولی به علت بزرگ تر بودن مواد معلق و زیادتر بودن نمک های محلول فلزات به ویژه ترکیبات فسفری در فاضلاب تصفیه شده نسبت به آب، اعداد مبنا برای طراحی آنها متفاوت است.

همچنین بعلت نامتوازن بودن بارگذاری روی صافی و چسبندگی بیشتر مواد معلق در فاضلاب تصفیه شده به ذرات تشکیل دهنده ی بستر فیلترهای شنی باید ملاحظات ویژه ای در طراحی صافی ها در نظر گرفت.

 

 

 

 

 

فهرست